Färgfabriken har en viktig roll att spela som hållbar samhällsaktör. Färgfabriken är en respekterad röst i samhällsdebatten och en viktig institution med stor möjlighet att påverka partners, konstnärer m.fl. genom de täta samarbeten som knyts kring varje projekt.

Social och kulturell hållbarhet genomsyrar hela vår verksamhet. Färgfabriksmetoden bygger på jämlikhet och delaktighet. En plattform för alla. Färgfabriken drivs av en vilja att spegla den heterogena och mångkulturella värld vi lever i. Vi vill pröva gränserna för vad en konsthall är och skulle kunna utvecklas till. Det är viktigt att skapa förutsättningar för ett fritt och kreativt tänkande. I detta sammanhang är konsten central. Den fungerar som katalysator för nytänkande i möten med det övriga samhället såväl som med enskilda individer. Färgfabrikens projekt och utställningar skall möta en bred publik och inkludera verksamma beslutsfattare, kreatörer, konstnärer och forskare – de som kan göra skillnad idag. Till Färgfabriken är alla välkomna. Vårt förhållningssätt skapar utrymme för utställningar och projekt som kanske inte finner sin självklara plats någon annanstans. Färgfabriken vill synliggöra det osynliga.Färgfabriken har en viktig roll att spela som hållbar samhällsaktör. Färgfabriken är en respekterad röst i samhällsdebatten och en viktig institution med stor möjlighet att påverka partners, konstnärer m.fl. genom de täta samarbeten som knyts kring varje projekt.

Färgfabriken Evenemang delar konsthallens värderingar men lägger lite mer fokus på den ekologiska aspekten av hållbarhet.

Hållbarhetsmål

Hållbarhetslogg