2022-10-01

https://fargfabrikenevenemang.se/ffe-bokningsvillkor.pdf

https://fargfabrikenevenemang.se/ffe-booking-terms.pdf

1. Offert och betalningsvillkor

1.1. Preliminärbokning

Preliminärbokning är möjlig i 10 dgr, därefter upphör preliminärbokningen om bokning inte har bekräftats.

1.2. Förskott

Lokalhyran för arrangemanget faktureras i förskott efter bekräftad beställning.

Betalas inte förskottet är beställningen inte bindande för leverantören.

Färgfabriken Evenemang förbehåller sig rätten att debitera ytterligare förskott om beställningens värde överstiger 200 000 kr exklusive moms.

Debiterade förskott återbetalas ej vid avbeställning.

1.3. Avbeställning

Slutgiltigt antal gäster, kostavvikelser och mat till personal, artister och andra ska vara Färgfabriken Evenemang tillhanda senast 30 dagar innan genomförandet. Antalet kan justeras fram till 14 dagar innan genomförandet med +/- 10%.

Extra beställningar av mat och dryck på plats tillgodoses i den mån möjlighet finns.

Vid avbeställning senare än 30 dagar före arrangemangets första dag faktureras 50% av värdet på beställningen.

Vid avbeställning senare än 14 dagar före arrangemangets första dag faktureras 75% av värdet på beställningen.

Vid avbeställning senare än 7 dagar före arrangemangets första dag faktureras 100% av värdet på beställningen.

1.4. Betalning